top of page

Kálvária

A kálváriát a Pilisszántó felé vezető út mentén, a falu végén állíttatta 1913-ban, a régi helyébe Bossányi Antal helyi plébános.

A kálvária összképét az 1913-ban felépített Golgota-jelenet határozza meg. Az építmény legérdekesebb darabja a Jézus-kereszt. Ennek mintájára faragták 1933-ban a fiatalabb temetői keresztet. Hasonló munka a Szentkút mellett található kőkereszt is.

A kálvária keresztje négy, kerekre faragott kőoszlopra helyezett fedőlapon nyugszik. Rajta a következő feliratok:

"DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS"

"FESZÜLETET / FELAJÁNLOTTA / DUSANEK / ALAJOS / ÉS / CSALÁDJA."

"1913 /FELAJÁNLJA / REITER / GYULA / KŐFARAGÓ / ÉS / CSALÁDJA."

A stációk kis szoborfülkés képoszlopok. Az oszlopok faragása erős rokonságot mutat bizonyos sírkövekkel. Ezért a kálvária, a temető és a Szentkút kőfaragásai némileg egységes összképet mutatnak.

A Kálvária keresztje szolgált mintául az 1931-ben megáldott temetőben felállított keresztnek.  1933-as bejegyzés a Historia domusban: "A régi temető (amely telekkönyvileg a plébánia javadalmi földje) betelőben van (kb. 1895 óta van használatban) tehát meg kellett nyitni az igazi régi temetőt, amelyet 1784. áldottak meg s amelynek telekkönyveztetését a róm. Kath. egyháznak az egyházm. hatóság 1932. elrendelte. Ez keresztül is lett vive. Miután ebben a legrégibb temetőben valaha felállított fakereszt ismeretlen régi időben (szájhagyomány szerint kb 40 éve) kidőlt, a plébános arra törekedett, hogy díszes kőkeresztet állíttat fel. Mintául a Kálvária keresztjét vettük és gyűjtést indítottunk, amely elég nehezen eredményezett. A Keresztet Minarik József kőfaragó faragta ki 135 P. ért feszület nélkül. A feszületet az Ecclesia cég szállította 43 P. Miután az adományból alapítványra már nem sikerült azért az egyházközség okt. 29. tartott gyűlésén vállalta fenntartását. Így állván a dolog a plébános okt. 29. vasárnap délután a Rit. Rom. Szerint úgy a keresztet, mint a temetőt úgyszólván az egész község jelenlétében ünnepélyesen megáldotta."

1931-ben pedig: "Mindenszentekkor az idén először vonultunk délután 2. ó. körmenetileg a temetőbe, ahol a Kereszt előtt imádkoztunk halottainkért."

A négyszögletes alapra négy kerek oszlop került, ezekbe csavartan emelkedő szalagot véstek. A kő sötét, a szalagot fehérre festették. Az oszlopok tetejére peremes fedőlapot helyeztek, erre állították a keresztet. A corpus festett fémöntvény (testszínű, fehér ágyékkötő, piros sebek, fekete haj). A négy oszlop tetején lévő faragott, peremes kőlap tartja a keresztet és a mellé helyezett két antropomorf jellegű "kőbabát". A kőlapon elöl felirat:

"ANNO1933 SANCTO" (1933-ban, a szentévben)

A szárvégek különlegesen szépen faragottak.

bottom of page