top of page

Római Katolikus Templom

A Fő út elején található az 1766-ban épült barokk stílusú római katolikus templom, mely a Szent Kereszt tiszteletére lett fölszentelve.

 

Eredetileg a pálosok kápolnája. 1766-ban alakították át templommá. A pálosok címere, csőrében kenyeret tartó holló, ma is látható a templombejárat fölött. Sokáig helyi káplánság volt. Rendes plébánia 1800-ban lett. Anyakönyve 1796-tól – részint latin, részint magyar nyelven – van vezetve.

 

A templomot az idők folyamán többször átalakították, bővítették. A templomtorony építése csak 1803-ban fejeződött be. 

 

A templom egyszerű, homlokzati tornyos, egyhajós, vidékies, barokk épület, egy főoltár és két mellékoltár, szószék található benne. A templomban található fából készült értékes alkotások minden bizonnyal a pálosok műhelyeiben készültek. A főoltár 1774-ben, a szószék, a mellékoltárok és a vörösréz fedelű kőből készült keresztelő medence az 1770-es évek végén készült copf stílusban. A főoltáron hatalmas kereszt áll, gyönyörű faragott Krisztussal. A szentély félköríves záródásában található oltárkép Kákonyi Asztrik 1977-ben készült értékes, modern képzőművészeti alkotása. Ő készítette a keresztút olajfestményeit is. A templom legutóbbi, 1995-ben végzett restaurálása során két eredeti XVIII. századi szekkot találtak. A szekkok két evangelistát, Jánost és Lukácsot ábrázolják. A tardosi fehér márványból kifaragott szembemiséző oltárt és az ambót Német Aurélia szobrászművész alkotta 1982-ben.

 

A plébánia-hivatal feljegyzése szerint kezdettől fogva nagy búcsújáró hely volt, ahová évenként („Szent-kereszt” felmagasztalása ünnepén és „Mária nevenapján”) kétezer hívő is elzarándokolt.

 

Legkisebbik (legrégibb!) harangján a következő felirat olvasható: Johannes Kholl Goss Mich in Pest 1766.

 

Középsőn: In hoc signo vinces (E jelben győzesz!) Fudit Franciscus Walser Pestini 1860. Revivit Per Ignatium Cserven parochum.

 

Legnagyobbikon: A pilisszentkereszti r.k. hívek adománya. Öntötte a budapesti szivattyú és gépgyár r.-t. Ezelőtt Walser Ferenc. 1896. (2314.sz.)

 

A templom körül temető lehetett. Ásatások alkalmával gyakran akadni emberi csontokra.

 

bottom of page